ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   09/12/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ี 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศรายชื่อข้าราาชการผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   09/12/2563