ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   04/11/2563
เลขที่หนังสือ :   405/2563
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง-ผอ.ศูนย์ฯนครพนม
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   หนังสือ-แจ้งคำสั่งรักษาการ นครพนม.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   04/11/2563