ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   15/10/2563
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 383/2563 ลงวันที่ 14
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   15/10/2563