ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   15/10/2563
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 377/2563 ลงวันที่ 8 ต
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 ราย.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   15/10/2563