ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   02/10/2563
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 4971
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   02/10/2563