ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   29/06/2563
เลขที่หนังสือ :   269/2563
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   269-2563_29062563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   29/06/2563