ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต



 

    
วันที่ออก :   26/05/2563
เลขที่หนังสือ :   คำสั่ง ผส. ที่ 226/2563
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา)
รายละเอียด :   คำสั่ง ผส. ที่ 226/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563
ไฟล์ :   226-2563_26052563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   26/05/2563