ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   22/04/2563
เลขที่หนังสือ :   ฐานการคำนวณ
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตาม ว7 ลว 25 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตาม ว7 ลว 25 พฤษภาคม 2558.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   22/04/2563