ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   31/03/2563
เลขที่หนังสือ :   อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่ง แต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ 30 มีนาคม 2563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   31/03/2563