ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   09/03/2563
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 89/2563 ลงวันที่ 6 มี
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   09/03/2563