ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   17/02/2563
เลขที่หนังสือ :   พม 0404/ว 2714
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกข้าราชการ และการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   3-มาตรการป้องกันการทุจริตสอบ-2563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   17/02/2563