ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   14/02/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   3-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 พร้อมรายละเอียดการประเมิน.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   14/02/2563