ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   21/01/2563
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 9/2563 ลงวันที่ 15 มก
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   21/01/2563