ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   30/09/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง เลื่อน 1 ตุลาคม 2562)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศ ดีเด่นดีมาก 2-2562 1 ตค 62-30092562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   30/09/2562