ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   28/08/2562
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 5179
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดลเือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
รายละเอียด :   ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ไฟล์ :   w5179-28082562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   28/08/2562