ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   17/04/2562
เลขที่หนังสือ :   คำสั่ง ผส. ที่ 223/2562
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศพส.นครพนม
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   223-2562_17042562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   17/04/2562