ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   11/04/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมผส.
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ ข้าราชการ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศ ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   11/04/2562