ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   13/03/2562
เลขที่หนังสือ :   คำสั่ง ผส. 164/2562
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มระบบการดูแลฯ สคส.
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   164-2562_13032562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   13/03/2562