ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   24/01/2562
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 909
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 2562
รายละเอียด :   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ :   ประกาศคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ต้น 2562.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   24/01/2562