ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   26/12/2561
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด :   นางสาวจุราลักษณ์ ทิพเจริญ
ไฟล์ :   ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   26/12/2561