ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   31/07/2561
เลขที่หนังสือ :   -
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :   ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ไฟล์ :   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ ชำนาญการพิเศษ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   31/07/2561