ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 

    
วันที่ออก :   31/03/2560
เลขที่หนังสือ :   -
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศผล ชก..PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   31/03/2560